Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Liệu Triệu Tài Vinh có nối gót Đinh La Thăng?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Minh nơi gửi Sài Gòn :

Tôi cá là Ông Triệu Tài Vinh lại bị ai đó làm cái việc như đã làm với con gái ông.

04/07/2019 05:47

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang