Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam đứng hạng 76/88 về Tự Do Internet

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Trong tuong lai gân,Vietnam se ap vào hang 88 theo nhu bô luât 88 cua v.c.

28/11/2016 13:04

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

VN xep hang 76/88 TU DO THE LA CUNG CON GI !!! DMCS

15/11/2016 17:57

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang