Tất cả các ý kiến của bạn đọc về ĐCS VN trung thành thể chế độc đảng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Người thì đồng ý độc đảng, có người thì đồng ý đa đảng. Ai cũng nói theo cái lý cảm nhận của mình. Vậy thì sự việc cái nào đúng,cái nào không đúng. Tại sao không trưng cầu Dân ý. Nhà cầm quyền VN có dám làm hay không mà thôi, hay còn ngại chuyện chi...

13/01/2011 23:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang