Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam muốn thử phản ứng của Mỹ bằng các bản án tù nặng nề cho công dân Mỹ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tiêu Cà Mau nơi gửi Hoa Kỳ :

Trích RFA : Dự định sẽ lôi kéo 100 người tham gia biểu tình, mua sắm vũ khí để chống trả lại cơ quan chức năng, chuẩn bị lương thực và nơi lẩn trốn để sử dụng trong thời gian dài, tuy nhiên chỉ mới thuyết phục được một người thì bị bắt.

Đây là bản cáo trạng đối với ông Michael Phương Minh Nguyễn chuẩn bị lương thực và nơi "lẩn trốn "để sử dụng trong thời gian dài,hoàn toàn bịa đặt vậy xin đề nghị Vợ ông Michael Phương Minh Nguyễn nhờ ông Đại sứ Mỹ ở Việt Nam đặt câu hở với ông chánh án như sau.

1. Nếu "lẩn trốn " ở trong rừng U Minh thì làm sao liên lạc với bên ngoài.

2. Nếu có một người lạ hay quen tới ở ngủ qua đêm phải trình chứng minh nhân dân cho công an Ấp , Phường thì làm sao mà trốn , lấy đâu ra tiền để mua súng đạn cũng như lương thực.

3. Nội xử án những người đấu tranh là có trên 500 công an chặn chỗ nầy rào chỗ kia huống hồ là những người biểu tình thì sẽ có công an ,an ninh chà trộn để theo dõi người biểu tình nếu có một người mang súng thì sẽ bị tóm cổ ngay ,tóm lại bản án nầy hoàn toàn là bịa đặt của Đảng ta là để dằn mặt Hoa Kỳ mà thôi .

01/07/2019 23:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang