Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hội thảo “Nhìn lại Chiến tranh Việt Nam”: Cộng sản Việt Nam thật sự hoàn toàn chiến thắng?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Viet Thuong nơi gửi VN :


Lê Hổ
Có người nói chiến tranh VN là điểm nóng nhất của cuộc chiến tranh lạnh giửa hai phe CS và Tư Bản. Phe CS giúp Bắc Việt. Mỹ giúp Nam Việt. Cả khối CS giúp Bắc Việt mà Mỹ lại rút quân sau Hiệp Định Paris, cúp viện trợ, bỏ miền nam khiến cho QLVNCH thiếu đạn dược, xăng dầu lời hứa một đổi một của Nixon sau vụ Watergate ( có nghĩa là mất một chiến xa sẽ bù lại một chiến xa....) Không thực hiện. Phi cơ chiến đấu phải đình động nhiều phi đoàn, chiến xa là lực lượng cơ động phải giới hạn hoạt động. pháo binh không đủ dạn yểm trợ chiến trường, Thương binh không đủ thuốc men để chửa trị. Trong lúc ấy CS được trang bị tối tân hơn miền nam khối cộng hùa giúp, cả về chiến xa và pháo binh, nó được trang bị hỏa tiển tầm nhiệt để bắn hạ phi cơ miền nam nó huy động tất cả nhân lực của miền bắc hàng triệu người phục vụ chiến trường nó khiến cho mọi người Miền bắc không thể đào ngũ, không trốn được Nghỉa vụ quân sư, Quân nhân tữ trận không được thông báo về gia đình. Trong tình hình ấy thua là hiển nhiên không cần lảnh đạo tài tình gì cả. Mỹ bỏ Miền nam miền nam bị cưởng chiếm. Có điều CS đã lường gạt toàn dân Việt bằng cách núp dưới chiêu bài Đảng Lao Động. Lịch sữ sẽ phán xét ai thắng ai ? Chính nghỉa hay tà thuyết. Mỹ bỏ miền nam, VNCH thua đó là cái logique để giải thích thất bại chính sách của người Mỹ.

19/09/2018 15:21

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Chiến tranh Việt nam : Cộng sản thắng là nhờ lường gạt và tuyên truyền dối trá với dân. Thế thôi.
Còn bây giờ chiếm được miền nam rồi thì Cộng sản đại bại trước lòng dân hoài niệm VNCH nhờ internet phanh phui những xảo trá đó của cộng sản.

18/09/2018 22:03

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Đề nghị đài đổi tiêu đề bài này là "Hội thảo “Nhìn lại Chiến tranh Việt Nam”: Ai thắng Ai?

18/09/2018 21:51

    Reply to this comment

Luong Nguyen nơi gửi Florida :

Tại sao miền Nam và Hoa Kỳ thất bại trong chiến tranh Việt Nam ?

Từ năm 1954 đến năm 1965, chính phủ miền Nam không chủ động gìn giữ đất nước. Trong khi Mỹ tuyên bố miền Nam là thành trì chống cộng của thế giới nhưng miền Nam không có một chương trình nào chủ dộng canh tân quân đội để gìn giữ đất nước; không có gì làm thành trì chống Cộng sản; chính ra, họ phải có một trong hai kế hoạch sau đây:
1) yêu cầu Lính Hoa Kỳ đóng quân tại vĩ tuyến 17 để tránh việc tạo chiến tranh của cộng sản VN và thế giới... kinh nghiệm cho thấy, khi HK đóng quân tại NATO, và vĩ tuyến 38 của Hàn Quốc, những vùng này không có chiến tranh
2) nam VN có 80% là thôn quê, chính phủ miền Nam phải có kế hoạch canh tân, đào tạo quân đội để bảo vệ thôn quê... phải xin viện trợ, huấn luyện lính địa phương quân, nghĩa quân... bảo vệ nông thôn và kiểm soát dân chúng miền quê, không cho tay sai của csVN là mặt trận giải phóng miền Nam (MTGPMN) trà trộn, để không phát triển lực lượng du kịch chiến, do dân quê nuôi nấng chúng vì sống với chúng, mà chính phủ miền Nam không kiểm soát được

Đã không có lực lượng bảo vệ đất nước, chính phủ đẩu tiên chỉ đặt trọng tâm vào canh tân miền Nam, và đi đêm, thương thuyết ngầm với miền Bắc cộng sản để thống nhất đất nước. Hành động của chế độ đầu tiên này khiến cộng sản kết luận là lập trường của Hoa Kỳ và chính quyền miền Nam không đồng nhất... do dó, miền Bắc nhận được viện trợ của Nga-Trung Cộng để thôn tính miền Nam... họ đã thành lập lực lượng du kích mặt trận giải phóng miền Nam (MTGPMN ) từ năm 1960, lấy nông thôn bao bây thành thị... một vùng nông thôn có 80% đất đai mà miền Nam không kiểm soát được...

Sau cuộc đảo chánh thành công tháng 11/1963, chính phủ mới của miền Nam cũng khg tập trung vào nền an ninh, võ trang, kiểm soát nông thôn, chính trị gia miền Nam chỉ biết chỉnh lý, tranh giành quyền lực... khiến tạo cơ hội cho lực lượng du kich MTGPMN phát triển mạnh!

Đến năm 1965, Hoa Kỳ tham chiến vì tình trạng mất an nình của miền Nam quá rõ ràng, nông thôn không còn dược miền Nam kiểm soát rõ ràng... và chỉ hai năm, lực lượng du kích MTGPMN tạo sự thiệt hại về nhân mạng cho Mỹ quá cao, khiến sự phản chiến xảy ra khắp nơi trên đất nước HK, kết qủa này đưa đến lập pháp HK trói tay hành pháp bằng cách cắt giảm viện trợ.

Hoà đàm Paris dược thành lập 1968, Hoa Kỳ bắt đầu viện trợ nhưng cắt giảm từ từ cho miền Nam, miền Nam bắt đầu chủ động nhưng quá trễ.! Vì MTGPMN đã chủ động nhiều nơi trong miền Nam VN, chính phủ miền Nam không có một kế hoạch chủ động nào để giữ thôn quê... đó là kết quả miền Nam VN thất bại...

Do đó, nếu chính phủ miền Nam chủ động gìn giữ, bảo vệ đất nước từ đầu tiên (1954) như Do Thái đã thì hành từ ngày lập quốc 1960 với sự chấp nhận viện trợ của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã không phải đổ quân vào miền Nam năm 1965 và chỉ viện trợ với sự chủ động bảo vệ đất nước của chính phủ miền Nam VN, thì tình hình miền Nam VN khác hẳn... hoặc Hoa Kỳ chỉ đóng quân tại vĩ tuyến 17, thì miền Nam đã rảnh tay canh tân miền Nam mà khg phải lo chiến tranh...

Trước năm 1975, Không chủ động gìn giữ, bảo vệ đất nước miền Nam VN mất... Sau năm 1975, người Việt hải ngoại tích cực chủ động gửi tiền, du lịch, đầu tư vào VN, khiến giảm khí thế đấu tranh vì có tiền... đã nuôi csVN sống hơn 43 năm qua...

Đó là kết quả Việt Nam mất

TS Nguyễn V Lương
Florida, USA

18/09/2018 19:59

    Reply to this comment

Lê Bá Hùng nơi gửi Windsor, Cânda :

*Quân Đội VNCH đã từng thắng Cuộc Chiến Quốc Cộng, NHƯNG đã bị Lập Pháp Hoa Kỳ PHẢN BỘI:*
https://lehung14.wordpress.com/ts-lewis-sorley-gioi-thieu/tai-tham-dinh-qdvnch/
*Lập Pháp Hoa Kỳ PHẢN BỘI Đồng minh VNCH chỉ vì bọn MỸ CỘNG và đám truyền thông giòng chính (mainstream media) mỵ dân theo kiểu ‘politically correct ~ nói láo để vận động lấy phiếu’:*
*VC ăn mừng vì ngay chính chúng, cái đám thảo khấu rừng xanh “loài VC”, cũng không ngờ là chúng đã có thể dùng súng đạn quan thày Nga Tàu để đánh cướp và tàn phá được Miền Nam!
SỰ THẬT không phải là vì Do Thái, nhưng là vì đám Mỹ cộng đã thành công tại ngay nước Mỹ: hãy đọc bản chuyển ngữ giải thích về lý do này qua tác phẫm dày gần 2.000 trang của Tiến sĩ ROGER CANFIELD tại:*
https://lehung14.wordpress.com/ts-roger-canfield-tieu-su/roger-canfields-americongs-book/
*và kế tiếp.*
*Và cũng cần cùng chia xẻ nổi niềm cay đắng của các vị Tướng VNCH theo tài liệu tại:*
https://lehung14.wordpress.com/ts-lewis-sorley-gioi-thieu/roger-lewis-va-cuoc-chien-viet-nam-theo-quan-diem-cac-tuong-lanh-vnch/
*Ôi, Bộ Đội Oai Hùng Giải Phóng Năm 1975!*
https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/oi-bo-doi-oai-hung-giai-phong-nam-1975/
*Kế Hoặch Duck Hook ~ Móc Vịt đã khiến VC chuẩn bị đầu hàng dạo 1969/70*
https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/ke-hoach-duck-hook-moc-vit/

Lê Bá Hùng
Windsor, Ontario, Canada
https://lehung14.wordpress.com/
https://lehung14.wordpress.com/about/
https://vietenglishtranslation.wordpress.com/

18/09/2018 18:45

    Reply to this comment

Bright Quang nơi gửi USA :

If the government of the United States of America did not use Republic of Vietnam in order to protect a core of interest of the government of the United States of America, so the united States of America could not donate Republic of Vietnam to communism because master of the Vietnam War is the Kissinger has said, " Vietnam failure we did to ourselves." The government of the United States of America has sold Republic of Vietnam to communism in order to build a new war in Asia as today the East Sea has been taking place for anew War.

18/09/2018 16:44

    Reply to this comment

Thuong Hà nơi gửi Phap :

1-" Hội thảo “Nhìn lại Chiến tranh Việt Nam”: Cộng sản Việt Nam thật sự hoàn toàn chiến thắng ? "

- Xin trả lời : là KHÔNG !

- CS Bắc Việt dự định đầu hàng vô điều kiện vào năm 1973

« Bức điện tín đầu hàng vô điều kiện của Bắc Việt » :

https://www.youtube.com/watch?v=2og5rH57l44


2- "Một sự dở dang; Tại sao Miền Nam Việt Nam và đồng minh bị thua trận" ….

- " Tiến sĩ Tạ Văn Tài, cựu giảng viên Luật trường Đại học Harvard, trong phần trình bày về các bài học rút ra từ chiến tranh Việt Nam, ông có nhắc đến một sự kiện hồi năm 1993, tại cuộc gặp gỡ giữa hai phái đoàn Việt-Mỹ ở Hawaii, phía Việt Nam lên tiếng thừa nhận Hoa Kỳ đã thua trong chiến tranh VN….. "

- Còn lâu !

-Theo các phương tiện truyền thông toàn cầu thì : Miền Nam Việt Nam và đồng minh bị thua trận vì, Kissinger muốn giả bộ thua trước mặt thế giới, nhưng, sau lưng thế giới và dân tộc Việt Nam, Kissinger đả thương lượng với Trung cộng, và ký kết với Trung cộng bản thông cáo chung Thượng Hải, sau khi ông nầy đã thương lượng xong với Trung cộng việc bán đứng miền nam Việt Nam cho Trung cộng, để đổi lấy những Hiệp Ước thương mại với Trung cộng, và, chia chác với Trung cộng những mỏ dầu hỏa cuả Việt Nam ở biển đông… !!!

« Nghi Án Chiến Tranh Việt Nam »

http://www.dinhsong.net/DS/ChinhTriKinhTe.aspx?ind=85

3- " Những bài học từ chiến tranh Việt Nam " :

-Tiền, Quyền lợi, và, quyền lực, những thứ đó là sức mạnh, có thể dẫm nát lương tâm và lẽ phải, có thể chà đạp lên công lý và luật pháp, để có quyền lợi và quyền lực, thì phải có nhiều tiền, dù, tiền đó có được từ bất cứ nguồn gốc nào, đạo đức hay bất nhân, lương thiện hay vấy máu…

« Dầu mỏ Biển Đông: Mưu đồ Do Thái+Trung Quốc »

http://www.dinhsong.net/DS/ChinhTriKinhTe.aspx?ind=121

Kịch Bản Cá Voi Xanh

http://www.dinhsong.net/DS/ChinhTriKinhTe.aspx?ind=138

Lộ đồ Bắc thuộc
(Chinese Subjugation Road Map)

http://www.dinhsong.net/DS/ChinhTriKinhTe.aspx?ind=53

Chiến Tranh Việt Nam (CTVN) vẫn còn tiếp diễn với những sắc thái mới và chiến trường mới.

http://www.dinhsong.net/DS/ChinhTriKinhTe.aspx?ind=54

18/09/2018 11:21

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Đảng cầm quyền Việt Cộng " hoàn toàn chiến thắng " trong cuộc chiến " thống nhất " tòan thể nhân dân Việt Nam ở hai Miền Nam Bắc dưới một thể chế chính trị Cộng sản, Độc Tài, Độc Đảng, Độc Ngu, Độc Hèn, Độc Ác và một Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng.

Nhân dân hai Miền Nam và Bắc Việt Nam cùng thống nhất và cùng " chiến bại hòan toàn " vì đã mất đi, và vẫn không có một thể chế chính trị tôn trọng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và một Nhà Nước của Dân, do Dân, vì Dân.

18/09/2018 01:03

    Reply to this comment

Tommy nơi gửi USA :

Bất kỳ một cuộc cách mạng nào, của một dân tộc trên thế giới này, đều cần phải có một lãnh tụ.. Giờ ở VN hễ có lãnh tụ đứng lên tranh đấu cho dân chủ và Tự Do..thì đều bị bắt , và rồi nhà đương quyền độc tài đảng trị ở VN vội âm thầm trục xuất họ ra khõi nước, và Hoa Kỳ đứng ra đón nhận..Thì đất nước VN còn ai cầm đầu..? để tranh đấu hòng thay đổi đất nước..? Giờ ngồi ở nước ngoài, mà tranh đấu, thì cũng giống như con Ễng ương cứ cố gào trong cơn mưa. Coi như Huề vồn...

17/09/2018 21:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang