Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ông Nguyễn Phú Trọng trở lại, có ‘lợi hại’ hơn không?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Trung Nam nơi gửi Viet Nam :

Nguyễn Phú Trọng dùng từ chống tham nhũng để che dấu cho thái độ BẮT RA NHỮNG CON SÂU CHẾT < đối tượng về hưu, hay khác phe cánh > HẦU CŨNG CỐ, NUÔI DƯỠNG NHỮNG CON SÂU CÒN LẠI ĐANG THỰC HIỆN TỐT KÉN TƠ CHO ĐẢNG CỘNG NÔ.

17/05/2019 07:11

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang