Tất cả các ý kiến của bạn đọc về VN đối mặt không khí nhiễm thủy ngân

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.nơi gửi VN :

Lần đầu tiên tôi được nghe một ông Tiến sĩ cho bết Thuỷ ngân bốc hơi rất manh, rất nhanh ở nhiệt độ, áp suất thông thường của khí quyển. Rồi ông ta nói đấn 90 triệu bóng đèn Huỳnh quang với số lượng Thuỷ ngân ( Hg) to lớn sẽ ra môi trường ... cũng kiểu nói Cường điệu ! với chữ Nều ( nếu tất cả 90 triệu dân VN đều nhịn đói một ngày, lấy tiền đó để đóng tầu chiến đáng TQ xâm lấn VN ... Chữ nếu không bao giờ có thật ! )
Tóm lại ý kiến và kiến thức của ông TS này nên xét lại !

20/09/2014 12:44

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang