dân Việt
dân Việt says:
05/02/2021 05:03

1 Hiến pháp có điều khoản (4): "Đảng Cộng sản Việt Nam ... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." thì đúng là chưa thấy có nước nào có hiến pháp như vậy (duy nhất phòng ngừa Bắc Triều Tiên có thể có?!). Tuy vậy Việt Nam nói hội nhập, 1 đảng cũng như các nước nhiều đảng, nhưng thực tế còn muôn vàn vấn đề khác cũng khác thế giới: KHÔNG GIỐNG AI, khiến những công thần như ông cựu Chủ tịch QH Nguyễn Văn An phải nhận xét có „lỗi hệ thống“. Bản chất vấn đề ở đây không chỉ phải bỏ Điều 4, mà những người đang nắm quyền lực phải chấp nhận cuộc chơi bình đẳng, nếu như thực sự vì dân, và muốn chơi bình đẳng thì phải thực sự tự do, phải có mô hình 1 xã hội bình thường từ 2 đảng trở lên… Còn 1 đảng cũng có thể được, nếu như dân Việt muốn (?!), tuy vậy phải thực sự dân chủ, thực sự tự do, bình thường như nước có nhiều đảng, - điều cho thấy qua bao nhiêu năm Đảng CSVN không thể làm nổi, vì làm sao làm được việc DAO SẮC GỌT ĐƯỢC CHUÔI?

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
05/02/2021 08:45

Muốn Đổi mới Việt Nam,
Dân Việt Nam cần phải Đổi thay đảng Việt Cộng.
Muốn Đổi thay đảng Việt Cộng,
Dân Việt Nam cần phải Đổi mới Dân Việt Nam.

" Hiến pháp Việt Cộng " làm, Vịêt Cộng vi hiến.
Dân Việt Nam không làm, Dân Việt Nam đéo phải theo.

" Luật pháp Việt Cộng " làm, Việt Cộng phạm pháp.
Dân Việt Nam không làm, Dân Việt Nam đéo thèm theo.

" Luật Việt Cộng ", vi hiến, bất chính, bất công.
Dân Việt Nam, bất khuất, bất tuân, bất chấp.

" Luật Việt Cộng ", bất lương, bất nhân,
Dân Việt Nam, bất hợp tác, bất bạo động.

Đảng Việt Cộng bất cần, bất chấp Dân Việt.
Dân Việt bất chấp, bất cần đảng Việt Cộng.

Đảng Việt Cộng tất liệt, Dân Việt Nam bất diệt.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Vua bất chính, Dân tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Đảng Việt Cộng bất chính...
vì đảng Việt Cộng, độc đảng, độc tài... độc đoán, độc tôn...
độc quyền làm vua bất chính.... độc quyền làm vua bất công... độc quyền làm vua độc tài, bất tài, bất lực, bất lương.

Dân Việt ơi ! Dân Việt ới ! Dân Việt à !
Dân ta Đổi mới, Đổi thay đảng này.

Đảng này, độc đảng... độc quyền phản Dân,
phản Dân chủ, phản Dân quyền, phản Nhân quyền.

Ý dân là ý trời... Ý Trời là Ý Dân Việt ... Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền... cho toàn Dân Việt... cho Dân tộc Việt Nam !

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang