Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Giáo dục Đại học Việt Nam cần thay đổi hơn nữa từ nhận thức

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.







Độc giả không muốn nêu tên :

Trường ĐHTG tôi nghe nói Trưởng khoa Kinh tế trước kia là thầy giáo dạy văn cấp 2 đó!

05/12/2011 08:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang