Tất cả các ý kiến của bạn đọc về TPP: Cú sốc dịch chuyển lao động chăn nuôi

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Việt Nam đã ký kết gia nhập TPP. Đây là một cơ hội duy nhất để có thể vươn lên theo kịp đà tiến bộ của thế giới.
Là thành viên TPP, Việt Nam sẽ được hưỡng lợi rất nhiều. Tuy nhiên,nhiều thử thách trước mắt, VN phải can đảm nhìn nhận và đối phó vượt qua.
Gia nhập TPP,sự công bằng,minh bặch,thành thật,....mọi thành viên phải tuân thủ trong sự cạnh tranh.
Về nguyên liệu sản xuất, VN phải ra khỏi nguồn từ China (không là thành viên TPP)
Điểm yếu của VN là những sản phẩm nông nghiệp. Sự học hỏi sẽ khắc phục khuyết điểm nầy. Những người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản ra nước ngoài với hai bàn tay trắng,nhưng nhờ vào sự cần cù và học hỏi,họ đã thành công về nhiều địa hạt từ nông nghiệp đến công nghiệp,khoa bảng,.....
Tóm lại,gia nhập TPP là một cơ hội tốt để thoát ảnh hưởng làm nô lệ cho Tàu Cộng,để còn ngoảnh đầu lên.
Tương lai VN,quốc thể VN nằm trong tay người Việt trong nước.

08/10/2015 02:05

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang