Tất cả các ý kiến của bạn đọc về 4 cô gái Việt gặp nguy hiểm ở Nga

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.truwowng vawn thanhj nơi gửi berlin :

lucs bay ngang ys thif ddaauf ddanj vaanx conf nongs noor neen hoa kyf vaf ddoongf minh mowis phats 1 vieen chowps vaf anhr huwowngr mais nhaf vatican sau ddaays. nhowf thees quar ddanj mowis khoong noor.

16/02/2013 08:47

    Reply to this comment

truwowng vawn thanhj nơi gửi berlin :

lucs aays thif oong ta ddax hoon mee.

16/02/2013 08:26

    Reply to this comment

truwowng vawn thanhj nơi gửi berlin :

cos theer oong ta ddax hy sinh vif ddaij nghiax- nhuwng ddaij nghiax laf theo cais cachs cuar oong aays.

16/02/2013 08:25

    Reply to this comment

truwowng vawn thanhj nơi gửi berlin :

ddeems treen ddaauf ngons tay.

ngons bes. chuwr ngons tooi vieets xichs voo thif casc banj hieeur.

16/02/2013 08:11

    Reply to this comment

truwowng vawn thanhj nơi gửi berlin :

tan hangf?
tooi thaays hopj, bor tay xuoongs heets-
neems treen ddaauf ngons tay chuwngf ddos nguwowif.

16/02/2013 07:57

    Reply to this comment

truwowng vawn thanhj nơi gửi berlin :

tooi chus ys cachs hanhf vawn cuar oong Nguyeenx phus Trongj
truwowcs ddaay 1 thangs roif oong laapj lowf nois tieeps truwowcs teest.
ra nhinf xacs (been kia bieen giowis)vaf tan hangf.

16/02/2013 07:39

    Reply to this comment

truwowng vawn thanhj nơi gửi berlin :

hoom nay tooi cos vieets cho vietnamnet
maays buwcs hinhf thieetj laf voo duyeen (nhinf tuwf vux truj)
tooi khoais nhaats laf caau nois cuar oong Nguyen phus Trongj: 'khoanr 1 thangs truwowcs teets tooi ddi thawm vungf saau vungf xa ...'
tooi vieets
owr ddaau vaayj
tuwf choor pus chaf towis nam nen vaf been kia nuwax (choor sats bieen giowis).
phaanf nayf vieets cho coong luaanj

lucs cos mawtj owr ddos (been kia bieen giowis thif cos 1 quar ddanj vuwaf bay ngang.

16/02/2013 07:31

    Reply to this comment

truwowng vawn thanhj nơi gửi berlin :

khoong phair ngay choor muix cuar hinhf banf chaan ngoaif khowi maf xichs towis theem 1 chuts gocs kara sea.

16/02/2013 04:02

    Reply to this comment

Anh Nguyên nơi gửi Việt Nam :

Cộng sản Việt Nam từ lâu đã bị nghi ngờ về hành vi buôn người kiếm lời. Cách trả lời phóng viên RFA của ông Triều và bà Nga càng khiến tôi tin rằng nghi vấn này là có cơ sở vì với tin đồn trăm triệu đồng Việt Nam chạy làm công chức thì hai vị trí làm việc của hai người này cần chi ít nhất vài triệu Mỹ Kim để được chọn làm việc. Rồi sau đó, họ sẽ phải làm mọi cách để hoàn tiền vốn đã bỏ ra để chi và kiếm lời. CAMSA cần phải mở một chiến dịch vận động quốc tế thậm chí là biểu tình trước các Đại sứ quán Nga và trụ sở Interpol ở Lyon để giải cứu bốn cô gái Việt bị lừa bán vào động mại dâm ở Nga và trừng phạt những tên đầu sỏ.

15/02/2013 11:36

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang