Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Dân biểu Mỹ tiếp tục kêu gọi Hà Nội cải thiện nhân quyền

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

+++ Duong loi va chinh sach cua chinh quyen My, quoc hoi My, dang Dan Chu va dang Cong Hoa cua My bi chi phoi va bi ap luc boi hai khoi quyen luc tai My, gioi Tu Ban My (Wall Street) va gioi Nhan Dan(Main Street).
+++ Gioi Tu Ban My muon va quan tam nhieu ve van de giao thuong va lam an voi cac nuoc cong san nhu Trung Cong va Viet nam, nhung khong quan tam ve van de tu do, dan chu , nhan quyen.
+++ Gioi Nhan Dan muon va quan tam nhieu ve van de tu do, dan chu, nhan quyen cho da so quan chung My, va cho nhan dan o cac nuoc doc tai cong san, va khong quan tam nhieu ve van de giao thuong kinh te.
+++ Cong dong Viet Nam tai My va cac nuoc, ngoai viec van dong cac gioi chuc dan bieu My, can van dong manh hon voi cac hoi doan, to chuc dan su thuoc nhom Nhan Dan cua quan chung My. Nhu vay se tao duoc nhieu ap luc hon voi cac dan bieu va chinh phu My.
+++ The he tre cua Viet Nam o cac nuoc, thanh thao ve ngon ngu va cach hoat dong cua cac hoi doan va to chuc nay, hay tham gia, van dong qua cac hoi doan dan su cua My va cac nuoc cho van de tu do, dan chu, va nhan quyen cho Viet Nam,

12/04/2017 14:11

    Reply to this comment

Viet nơi gửi US :

Whatch-out Ong Tramp may have sold Viet Nam to China, and may be selling US to china too! Let's help all people stand up for their Right.

07/04/2017 14:43

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang