Anonymous says:
28/09/2010 13:29

Tôi thấy ông TS Hà Sĩ Phu phát biểu chẳng ra đâu cả, ông ấy nói linh tinh quá.
Tôi hỏi ngược lại ông những câu hỏi sau:
1. Ngày quốc khánh của Trung Quốc và Đài Loan diễn ra vao năm nào? So với năm 1010 của chiếu dời đô thì năm nào sớm hơn? Rõ ràng năm 1010 sớm hơn rất nhiều, mà sao ông lại lấy cái cũ hơn để cố tình so sánh với cái mới để bắt bẻ.

2. Ngày 1/10 hay 10/10 là con số không có liên quan gì đến bọn Trung Quốc và Đài Loan. Vì hai ngày này của năm 1010 cho đến tận năm 2010. Do chưa xác định được ngày chính thức thì người ta mới lấy ngày đó cho nó có ý nghĩa.

Ông nên xem lại chính bản thân mình đi

Anonymous says:
09/10/2010 02:09

NGAY 1/10 VN KY NIEM SINH NHAT 1000 NAM TL ON LAI LICH SU HAO HUNG DANH GIAC CUU NUOC VA GIU NUOC,XD VA PT.TRUNG QUOC KY NIEM 61 NAM SINH NHAT NUOC CHNDTH.NGAY 10/10 VN BE MAC LE HOI TL CUNG LA NGAY KY NIEM 65 NAM GIAI PHONG THU DO,TRUNG VOI NGAY QK THDQ MOT BO PHAN LANH THO TQ <LY KHAI DE DEN VOI THE GIOI TU DO>TOI CUNG THAY CHANG LIEN QUAN GI VOI NHAU CA ,MA CO KHI CON CO Y TE NHI NHAC NHO TQ HAY NHIN LAI LS MA CAN NHAC MUU DO BANH CHUONH DAI HAN CUA HO.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang