Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam đang đương đầu với khủng hoảng gì?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Việt Tự Do nơi gửi Hải Ngoại :

Năm 1958 hán nô thái thú phạm văn đồng đã ký công hàm bán nước theo lệnh của thái thú hán nô hồ chí minh. Năm 1990 bộ chính trị đảng cướp sạch tại Việt Nam, ĐCSVN, tiếp tục sự nghiệp bán Nước qua hội nghị Thành Đô. Và tiếp theo sau sự nghiệp bán Nước vẫn đượcDDCSVN thực hiện qua những mật ước giữa hai đảng cướp sạch, ĐCS. Vì những lý do vừa nêu khủng hoảng của quốc gia Việt Nam: 42 năm đã qua đảng cướp sạch vẫn còn cầm quyền trên nòng súng.

02/05/2017 14:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang