Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tướng công an bị ông Trọng cho vào “lò”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Việt Tự Do nơi gửi Hải Ngoại :

Đây là số phận của "thanh gươm lá chắn bảo vệ đảng cướp sạch tại Việt Nam" sau khi đã qua xữ dụng. Nói cách khác vắt chanh bỏ vỏ theo đúng quy trình.

13/03/2018 15:56

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang