Dân miền Nam
Dân miền Nam says:
20/02/2021 04:28

Anh tướng này trông bặm trợn, ít học mà cũng được đảng cho lên làm lãnh đạo sao?

vietcong Hanoi Vietnam
vietcong Hanoi Vietnam says:
21/02/2021 17:16

Những kẻ không hiểu biết nhiều ! Mới được làm lãnh đạo : Đó là TUYỆT CHIÊU của csVN & Quốc tế cộng sản.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
22/02/2021 11:11

Tại sao, vì sao...
Thượng tướng Quân đội Việt Cộng Nguyễn Trọng Nghĩa... một trong đám đảng viên Búa Liềm, sinh sau đẻ muộn... chưa kịp sinh ra để làm cách mạng, " chống Pháp, cứu nước ", " chống Mỹ, cứu nước ", " Giải phóng " Miền Nam, thống nhất đất nước ", " chống Tàu, cứu nước "...
chẳng có công cán, sư nhiệp cách mạng dầy đặc, vĩ đại cái mẹ gì cả ... ngoài sự nghiệp " cắt mạng ", " Ôm Tàu, ôm đô la, cứu Đảng "...

Nhưng nhân dân ta lại " phải mang ơn "... nhưng lại có cái đặc quyền, đặc lợi... độc quyền " lãnh đạo "...
độc quyền làm Truởng ban Tuyên giáo cái ngụy giáo, ngụy thuyết ... xã hội chủ nghĩa cộng sản Các Mát, Lê Nin, Xì ta Lin, Hồ Chí Minh, Tạp Cạn Bình... nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi, " Made in Russia ", " Made in China ", nhưng dán nhãn hiệu " Made in Viet Nam "...

Và độc quyền " định hướng " toàn Dân Việt ta xuống cái hố rác xã hội chủ nghĩa cộng sản ... bới rác tìm " thiên đường "...????

Bác thang lên hỏi Ông Trời.
Thắp nhang vái hỏi Cụ Kình Đồng Tâm.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
22/02/2021 11:24

Tại sao, vì sao...
Thượng tướng Quân đội Việt Cộng Nguyễn Trọng Nghĩa... một trong đám đảng viên Búa Liềm, sinh sau đẻ muộn... chưa kịp sinh ra để làm cách mạng, " chống Pháp, cứu nước ", " chống Mỹ, cứu nước ", " Giải phóng " Miền Nam, thống nhất đất nước ", " chống Tàu, cứu nước "...
chẳng có công cán, sư nhiệp cách mạng dầy đặc, vĩ đại cái mẹ gì cả ... ngoài sự nghiệp " cắt mạng ", " Ôm Tàu, ôm đô la, cứu Đảng "...

Nhưng nhân dân ta lại " phải mang ơn "... nhưng lại có cái đặc quyền, đặc lợi... độc quyền " lãnh đạo "...
độc quyền làm Truởng ban Tuyên giáo cái ngụy giáo, ngụy thuyết ... xã hội chủ nghĩa cộng sản Các Mát, Lê Nin, Xì ta Lin, Hồ Chí Minh, Tạp Cạn Bình... nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi, " Made in Russia ", " Made in China ", nhưng dán nhãn hiệu " Made in Viet Nam "...

Và độc quyền " định hướng " toàn Dân Việt ta xuống cái hố rác xã hội chủ nghĩa cộng sản ... bới rác tìm " thiên đường "...????

Bác thang lên hỏi Ông Trời.
Thắp nhang vái hỏi Cụ Kình Đồng Tâm.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang