Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tết và những người tranh đấu đang lưu vong

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lưu thị Hoa nơi gửi USA :

Tết trong tâm hồn .Với con người,những hội hè,đình đám ,chớ nặng lòng với không gian ." Xuân chẳng riêng ai,khắp mọi nhà ". Chấp nhận làm việc này ,việc kia ắt thiệt thòi .

06/02/2016 12:28

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang