Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tài xế chống BOT ‘bẩn’: Số bị giải tán, người bị bắt

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Huu nơi gửi USA :

Quần chúng tạo Anh hùng
và Anh hùng tạo Quần chúng!

Đất nước Việt Nam ta vẫn còn hy vọng ... vì toàn dân ta vẫn còn có những công dân rất Bình Thường nhưng rất Phi Thường, dám ăn, dám nói, dám chịu đòn, dám vào tù, dám đấu tranh Bất Tuân, Bất Hợp Tác, Bất Bạo Động và Bất Khuất ...

Đòi hỏi quyền lợi chính đáng của toàn dân, cho toàn dân, vì toàn dân ta, chống lại những Bất Công, Bất Chính, Bất Lương trong các đường lối, chính sách, nghị quyết, quy định, quy luật của " Đảng và Nhà nước " của một đảng ngụy danh, ngụy biện, ngụy quyền Việt Cộng, đang bắt tay và làm tay sai cho các bọn đại tài phiệt BOT " bẩn và bẩn ".

Toàn dân ta cần Lên Tiếng ủng hộ, hỗ trợ, bảo vệ những Anh hùng đang đấu tranh cho toàn dân Việt Nam ta.

Quần chúng tạo Anh hùng
và Anh hùng tạo Quần chúng !

One for All, All for One !
No One Left Behind !
Nemo Resideo !

19/03/2019 13:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang