Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Sao Việt Nam không thể ‘dứt áo’ với những dự án vay vốn Trung Quốc?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Với thể chế Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn, Độc Quyền, Độc Diễn của đảng cầm quyền Việt Cộng,

Quyền lực chính trị, chính sách và đường lắi tập trung vào Bộ Chính Trị với khoảng 20 đảng viên, và Ủy Ban Trung Ương Đảng với khoảng 200 đảng viên ... tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền và Bất Tài, Bất Lực, Bất Lương,

Trung Cộng dư tiền để hối lộ và dễ dàng mua hết những bộ não " Made in China " này.

Làm sao mà Đảng có thể " dứt áo " được, chỉ có " vứt áo ", qùy gối và triều cống
đất nước Việt cho giặc Tàu Cộng thôi!

Toàn dân ta cần phải giúp Đảng nhắm mắt ra đi, vì chính Đảng cũng Bất Tài, Bất Lực với chính cái Bất Lực, Bất Tài, Bất Lương của Đảng.

Toàn Dân là Chủ.
Toàn Dân cần phải Làm Chủ.
Toàn Dân cần phải Chủ Động.
Đó la Dân Chủ.

01/02/2019 13:50

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang