Đằng sau Bức màn tre (địa phận Miến Điện phần 2)

Tại bang Shan ở vùng đông bắc Miến Điện, chúng tôi tiếp cận bí mật với những người thiểu số Lahu về việc bị cưỡng bức làm việc hoặc tham gia quân đội chính phủ Miến Điện.

2010.04.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Xem video này trên Youtube

Related links:
Traveling down the Mekong River

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.