Những hình ảnh về Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Đại Lão Hoà thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã viên tịch lúc 13 giờ 00 ngày 05 tháng 07 năm 2008 tại tu viện Nguyên Thiều, Bình Định.
2008-07-05
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ý kiến (1)
Share

Độc giả không muốn nêu tên

Chia buồn Thích Huyền Quang./.
ts

16/11/2010 06:49

Xem toàn trang