Video Webcast: Bản tin ngày 16.03.2010

Linh mục Nguyễn Văn Lý đã được trả tự do. Chiều 15 tháng 3, Công an Việt Nam đã đưa ông về Toà Tổng Giám mục Huế, sớm hơn 5 năm so với bản án mà ông đang phải thụ hình.
RFA 16.03.2010
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Xem toàn trang