Slideshow: Người Hmong bị trục xuất về Lào

Hàng ngàn người Hmong bị buộc phải rời trại tị nạn ở Thái Lan và trở lại Lào. Liên hiệp quốc lo ngại những người này khi về nước sẽ bị ngược đãi.
2009-12-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Bài liên quan:
Quốc tế lo ngại cho số phận những người Hmong bị trục xuất về Lào

Ý kiến (1)
Share

Độc giả không muốn nêu tên

Cannot believe this kind of ill treatment of human beings still happen in civilized countries like Thailand.

19/01/2010 21:05

Xem toàn trang