Video: Phản ứng của giới bloggers

Trước chiến dịch trấn áp và bắt bớ nhắm vào giới bloggers tại Việt Nam hiện nay, phản ứng của các bloggers trong nước ra sao? và chiến dịch đàn áp mạnh mẽ đó của giới cầm quyền có ngăn chận được tiếng nói của các bloggers hay không?

Xem toàn trang