Phụ nữ Việt Nam

Câu chuyện của chị Thu

Một người vợ giải thích vì saocô vẫn còn kết hôn với người chồng mặc dù bị anh ta ngược đãi và đánh đập.

Xem toàn trang