Câu chuyện của chị Thu

Một người vợ giải thích vì saocô vẫn còn kết hôn với người chồng mặc dù bị anh ta ngược đãi và đánh đập.
2011-09-19
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Related story:
-Cuộc sống phụ nữ Việt Nam

Ý kiến (2)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Độc giả không muốn nêu tên

O VIET NAM PHU NU RAT HIEN VA DE THUONG,DEN NOI BI CHONG DANH NHU VAY MA VAN CAM TAM,NHUNG NGUOI DAN ONG NHU THE LA KO FAI DAN ONG THAT SU,DAN ONG LA FAI THUONG YEU NGUOI VO CUNG DAU GOI TAY AP VOI MINH VA NGUOI VO CHIA SE NHUNG VUI BUON TRONG CUOC DOI VOI MINH,VAY MA NO RA TAY SAO DANH CHU,NHAT LA NGUOI FU NU DO DA SANH CHO MINH 1 HOAC 2 DUA CON, DO LA CONG LAO TO LON MA NGUOI PHU NU FAI CUU MANG CAI NANG NHOC GAN CA NAM TROI DAN ONG TUI MINH CO MANG NANG DE DAU GI DAU CHU,DUNG RA MINH DANH TINH YEU NHIEU HON CHO NGUOI VO CUA MINH THI MOI DUNG CHU,THEO TOI NGHI THI MINH NEN TON TRONG CHO NHAU THI GIA DINH MOI CO HANH PHUC, CHU CON DANH VO NHU VAY THI DAN ONG VIET NAM KO BIET 2 CHU MAC CO VI DANH DAN BA TAY YEU CHAN MEM

25/01/2012 16:27

Độc giả không muốn nêu tên

Dang phuc su hy sinh chiu dung cua nguoi phu nu can dam nay

06/01/2012 19:29

Xem toàn trang