Từ thiện

Nguyễn Hoàng Nga sống sót sau trận ung thư ruột. Cô khỏi bệnh năm 2008,nay sống cuộc sống hạnh phúc với gia đình 5 người. Biết ơn đã còn cuộc sống, năm nào cô cũng làm việc từ thiện ở miền Trung, đem gia đình theo để giúp những người đồng bào kém may mắn hơn.
2011-09-16
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

JavaScript Slideshow Template

START  ||   STOP  ||   <PREV  ||   NEXT>
Welcome to the slideshow!
Slideshow image

Related Story:
- Cuộc sống của phụ nữ Việt Nam

Ý kiến (1)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Độc giả không muốn nêu tên

ba nay do hoi truc loi ca nhan

06/11/2011 17:50

Xem toàn trang