Tin tức

Một số thương hiệu xe hơi của Trung Quốc và bản đồ định vị có "đường lưỡi bò".

Xe hơi Trung Quốc bán tại VN sử dụng bản đồ “đường lưỡi bò”

Các mẫu xe hơi của Trung Quốc đang được bán tại thị trường Việt Nam, trên bản đồ định vị của các xe này có sử dụng “đường lưỡi bò”, vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Xem toàn trang