Hình minh họa. Sinh viên mặc áo dài trên đường phố Sài Gòn

Tôi biết ơn nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa

Chúng tôi được dạy mọi điều theo cách giản dị, dễ hiểu mà nhớ lâu. Ví dụ, hai chữ "trách nhiệm", thầy cô nào cũng giảng nghĩa thật đơn giản mà thấm thía đến kỳ lạ thông qua "hình tròn". Cô giáo vẽ lên bảng một hình tròn và nói nếu chỉ "khuyết một tí xíu" cũng là "không tròn trách nhiệm".

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang