Hình minh hoạ. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

Tôi càng nhớ ơn Việt Nam Cộng Hoà

Thật khó tin việc "chống tham nhũng" để "lấy lại lòng tin dân chúng" do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng có thể thành công, dù không khí hả hê trên mạng xã hội thật rõ,...

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang