Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in ở Seoul tháng 12/2018

Nguyễn Hạnh Phúc & Nguyễn Chí Dũng phải chịu trách nhiệm vụ 9 người trốn tại Hàn Quốc

Khi mà Nguyễn Hạnh Phúc (Tổng Thư ký Quốc hội) và Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư) gọi 9 người trốn tại Hàn Quốc với cái chữ "đi nhờ" (tức là "quá giang" hay "đi ké") nghĩa là cả 2 ông Cộng Sản này nói láo không biết ngượng!

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang