Phiên toà xử 3 lãnh đạo Hội Nhà báo VN Độc Lập ở TP Hồ Chí Minh hôm 5/1/2021

Đưa tin án chính trị: báo Tuổi trẻ “giật lùi”?

Báo Tuổi trẻ giật tít rất lạ: “Nhận tiền viết bài chống phá Nhà nước, Phạm Chí Dũng lãnh 15 năm tù”. Tại sao “lạ”? Đó là khi người đọc mới thấy cái tựa bài, dễ nghĩ ngay là có ai đó, “bọn phản động” chẳng hạn, đưa tiền “thuê” ông Dũng viết bài “chống phá”.

View Full Site