Hình minh hoạ. Xe ô tô của hãng VinFast ở nhà máy tại Hải Phòng hôm 22/4/2021

VinFast, muốn vào Mỹ hãy tìm hiểu sân chơi!

Khi vào Mỹ, VinFast hay bất cứ hãng ngoại quốc nào cũng sẽ hoạt động theo nền tảng luật pháp của quốc gia sở tại, trong đó quyền của người tiêu dùng được bảo vệ tối đa và các cơ quan thẩm quyền liên bang hay địa phương có nhiệm vụ giám sát, thực thi các luật lệ này.

View Full Site