Ảnh minh họa. Khu Học chánh Houston Independent School District, bang Texas vinh danh các hiệu trưởng gốc Á nhân tháng Di sản Người Mỹ Châu Á-Thái Bình Dương, tháng 5/2017.

Chân dung cộng đồng Á Châu tại Mỹ 2020

Kể từ năm 1992, Tháng Năm hàng năm được công nhận là tháng Di sản Người Mỹ Châu Á-Thái Bình Dương nhằm ghi nhận sự phát triển và đóng góp của cộng đồng gốc Á Châu tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này, chúng ta thử điểm qua chân dung cộng đồng gốc Châu Á-Thái Bình Dương hiện nay như thế nào.

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang