Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chơi “sốc” như Bộ trưởng Đinh La Thăng!

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Dưới con mắt của những người không ưu chế độ CS sẽ rất ghét hành động này của ông Thăng, vì nó sẽ giúp chấn chỉnh lại chế độ đang thời kì thối nát, băng hoại. Dưới con mắt của những đảng viên thủ cựu, muốn ngậm miệng ăn tiền, thì hành động này cũng đáng ghét, vì nó làm xáo trộn cái trật tự tham nhũng đã được sắp đặt lâu nay. Không đục nước thì làm sao béo cò, trong khi ông Thăng thì đang muốn gạn đục khơi trong."
Không phải thế đâu ạ ! Bao lâu có người đủ năng động tính, dám làm dám chịu (nhưng phải thiết thực và ích nước lợi dân) thì dù ưa hay không ưa cộng sản, người dân VIỆT vẫn hết lòng ủng hộ chỉ dân "lạ" mới không.
Không những thế, biết đâu "tàng long phục hổ" là đây; một dạng Gorbachev thì ai ưa, ai ghét, câu trả lời đã rõ

08/12/2011 18:04

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

đa sô nguoi dân vn ủng hô ông thăng.phải co nhiêu bô trưởng như thê

16/11/2011 12:44

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang