Chính phủ và chính sách

Nhiều chính sách của chính phủ hiện nay đang thực sự phá hoại nền kinh tế Việt Nam, khiến cho thị trường hỗn loạn, tạo ra sự bất công ngày càng sâu sắc trong xã hội, còn kẻ thù của chúng ta thì lại vui mừng.
Lê Anh Hùng, Quảng Trị
2011-10-11
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Người dân đồng bằng sông Cửu Long đang phơi lúa. Ảnh chụp tháng 4 năm 2011.
Người dân đồng bằng sông Cửu Long đang phơi lúa. Ảnh chụp tháng 4 năm 2011.
RFA PHOTO

Xem toàn trang