Tất cả các ý kiến của bạn đọc về "Vụ" Trịnh Xuân Thanh sa lầy!

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hoàng Xuân Nhuận nơi gửi Hanoi :

Tôi không liên quan gì đến vụ Trịnh Xuân Thanh nhưng đang chăm chú học các nước văn minh cung cách hành sử trong vụ giết hại nhà báo Khashoggi.

30/11/2018 05:40

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Đảng cầm quyền Búa Liềm Việt Cộng của Trọng, Phúc, Ngân, Tô Lâm càng Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn ...

Càng Độc Quyền, càng Độc Diễn, càng Sa Lầy, càng dãy dụa, càng chìm sâu trong trăm ngàn cái Ngu, cái Hèn, cái Ác, cái Tham, trong trăm ngàn cái Bất Tài, Bất Lực, Bất Lương, trong trăm ngàn cái Bất Nhân, Bất Chính, Bất Công.

Nhân dân ta chỉ còn biết đứng bu quanh, khoanh tay, đứng nhìn, và bịt miệng cười một bầy khỉ bắt chước khỉ, đang làm trò khỉ, vẫy vùng tìm đường ra khỏi những vũng bùn dư luận của nhân dân thế giới.

Nhân dân Đức, chính quyền Đức muốn dạy cho cái Đảng cầm quyền Việt Cộng này một bài học căn bản về Công Lý:

Cùng đích bảo vệ Công Lý không thể có được bằng những phương tiện, phương thế, đường lối không tôn trọng Công Lý.

Cùng đích "tốt" không thể biện minh, biện hộ cho đường lối, chính sách "xấu".

Đó là một sai lầm căn bản của " đạo đức cách mạng " của đảng Cộng sản, của chủ nghĩa Cộng sản trong lịch sử nhân loại.

Chắc chắn nhân dân Đức, và chính quyền Đức không thể nhượng bộ trong những đòi hỏi : trao trả Trinh Xuân Thanh về Đức,
xin lỗi, hứa không tái phạm.

Vì với bất cứ giá nào, và không có sự lựa chọn, nhân dân Đức, chính quyền Đức, nền tảng Công Lý, Công Pháp của Đức không thể cùng Sa Lầy với cái đảng cầm quyền Búa Liềm Việt Cộng.

29/11/2018 13:48

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang