Hồ Phúc Niểng
Hồ Phúc Niểng says:
08/03/2021 22:10

Cộng sản là ranh ma, là gian xảo, là trá hình, trá hàng, bọn chúng dùng chiêu bài "Hàn Tín luồng trôn giữa chợ, Phạm Lãi nếm phân, để tranh thủ lòng tốt và sự tôn trọng nhân quyền nhân sinh của các chính phủ phương tây, Hoa kỳ, .v.v.về những khoản viện trợ nhân đạo "tiền cho không biếu không" của những nước tư bản bản "ngu cộng sản". "Đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm" - Cố TT N.V. Thiệu.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang