Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Liên minh Việt-Mỹ, ý đảng và lòng dân

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.TBN nơi gửi TBN :

Luật Quốc tế không công nhận dùng biện pháp quân sự xâm chiếm lãnh thổ rồi tuyên bố chủ quyền. Nhưng riêng Trung quốc thì không cần Luật Quốc tế chỉ cần Trung quốc là nước lớn mà không một nước nào đủ sức đụng đến Trung quốc nên Trung quốc trước hết là hù dọa thật mạnh để các nước khiếp sợ trước rồi chờ cơ hội nã súng xâm chiếm và xây dựng lâu đời sẽ thành của Trung quốc mặc cho Quốc tế không công nhận đi nữa nhưng cuối cùng cũng không làm gì được Trung quốc và thế kỹ này qua thế kỹ khác, đó tất nhiên là lãnh thổ của Trung quốc. Kiểu chơi ngang ngược của đảng cộng sản Trung quốc là như vậy đó.

24/04/2020 05:13

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Muốn Độc Lập + Tự Do + Hạnh Phúc

Nhân dân Việt Nam và Đảng là Nhà nước Việt Cộng, Độc Tài, Độc Đảng, Độc Trị...

Còn con đường sống, con đường liên minh với Hoa Kỳ và các nước đồng minh, Ấn, Úc, Nhật, Đại Hàn, Anh, Pháp, Đức, Đài Loan... các nước có thể chế tôn trọng Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền.

Toàn dân, toàn quân, toàn đảng cần...

Chống giặc Tàu như chống dịch Tàu.
Chống dịch Tàu như chống giặc Tàu.

" Còn Đảng, còn ta "... còn mất Nước.
Mất nước, mất ta... còn mất Đảng.
Mất Đảng, còn ta, còn Dân, còn Đất Nước.

Muốn nước nhà Độc Lập, Nhà nước là Đảng Việt Cộng cần phải tôn trọng quyền Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền để mưu cầu Hạnh Phúc của toàn dân Việt Nam.23/04/2020 20:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang