Quảng cáo phim Vợ Ba bằng tiếng Anh với hình của diễn viên chính Nguyễn Phương Trà My

Phim 'Vợ ba': Khi nghệ thuật thiếu dung hòa với pháp luật và đạo đức

"Tởm quá, con không đóng đâu." Đó là tin nhắn mà Nguyễn Phương Trà My gửi cho mẹ khi đọc hết các phần kịch bản mà đoàn làm phim gửi cho cô vào những ngày thử vai, trong đó có nhiều cảnh nóng.[1]

Bloggers

Xem toàn trang