Hình minh hoạ. Tấm biển của ngân hàng Vietcombank bên ngoài toà nhà trụ sở của Ngân hàng Nhà nước ở Hà Nội

“Cựu quan chức tham gia ngân hàng” cần phải kê khai tài sản để phòng tham nhũng

Cựu quan chức tham gia hoạt động kinh tế nói chung và ngân hàng nói riêng cần phải kê khai tài sản để chống tham nhũng, bởi vì lâu nay đối tượng này đã trở thành hiện tượng với số lượng lớn, ảnh hưởng quyền lực trong hệ thống chính trị, chứa đựng nguy cơ tham nhũng cao… đang thách thức quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bloggers

View Full Site