Hình minh hoạ. Đoạn sông Mekong tại Lào

Cam kết của Mỹ - Hy vọng mới cho dòng Mekong

Ngày 11/9, Mỹ và 5 nước hạ nguồn sông Mekong đã công bố khuôn khổ hợp tác đa phương mới trong bối cảnh quan ngại gia tăng về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á.

Bloggers

Xem toàn trang