Giao thông tại nội thành Hà Nội hôm 4/7/2017

Kẹt xe và kẹt chính trị

Tình trạng ngập ngụa và kẹt xe triền miên ở các thành phố lớn, có vẻ như chưa đủ với các nhà quản lý, lãnh đạo. Thế nên họ mới quyết định chia sẻ thêm một phần kẹt xe của người anh em “bốn tốt mười sáu vàng” của họ.

Bloggers

Xem toàn trang