Hình minh họa. Một người đeo khẩu trang phòng dịch COVID 19 đi qua tấm biển cảnh báo dịch bệnh ở xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc hôm 13/2/2020

Covid-19, thuốc thử cho các bạn… bò

Người ta đồn từ những tin nhỏ không gây hại mấy cho ai, trừ cho chính người cả tin như ăn chay, lên chùa tụng kinh làm công quả sẽ hồi hướng được nghiệp tốt, bảo vệ sức khỏe cho chủ nhân, nói nôm na là cứ gõ mõ tụng kinh thì chấp tất virus.

Bloggers

Xem toàn trang