Bia Khánh Khê bị đục dòng chữ "quân Trung Quốc xâm lược"

Đục bịa rồi đục luôn cả thơ

Và, trong nỗ lực xóa bỏ ký ức tập thể về sự kiện này, người ta đã không chỉ đục bia, mà còn đục cả thơ.

Bloggers

Xem toàn trang