Hình minh họa: Sở Giáo dục- Đào Tạo Sơn La

Xử lý gian lận điểm thi: Sao nỡ đá phạt đền vào lưới đội nhà!

Vụ điều tra xử lý gian lận tăng điểm cho con quan trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2018 đã diễn ra gần tròn năm.

Bloggers

Xem toàn trang