Hình minh họa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng VN Ngô Xuân Lịch ở Hà Nội hôm 20/11/2019

Cơ hội cho Việt Nam còn kéo dài được bao lâu?

Các đề xuất song phương dẫu có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng nếu không có các hành động tương thích trên thực địa và trong khuôn khổ đa phương thì cũng khó có sức cảnh cáo Trung cộng.

Bloggers

Xem toàn trang