Blog

Quan hệ Việt – Nga: Xung lực mới cho những thập niên tới

Cuộc gặp Cấp cao giữa hai nguyên thủ Nga và Việt Nam vừa qua đã tạo ra những xung lực mới và cách tiếp cận mới cho mối quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” (CSP) Việt – Nga. Cùng với nhiều hợp đồng quan trọng, thỏa thuận hợp tác trong việc cung ứng, sản xuất vắc-xin Sputnik V tại Việt Nam khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Nghe Đài

Bloggers

View Full Site