Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Một vở kịch thiểu năng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.nông đứt dây nơi gửi bắc giang :

đất việt cai trị bởi 1 đám chuột ,ếch,sâu(3 loai vật nầy do 1 TÊN trong đám cai tri nầy phong cho nhau) thì không te tua mới là lạ

04/12/2015 21:57

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang