Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Những tín hiệu bất thường và nguy hiểm

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Điều kiện bắt buộc để người dân thể hiện lòng yêu nước ra bên ngoài là đảng cộng sản phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm và bỏ điều 4 hiến pháp N V Trung à.

01/08/2019 01:27

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang