Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Biển Đông & Những Ông Quan Sứ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.NguyenNguyen nơi gửi Thai Binh :

Kiến tha lâu
Sẽ đầy tổ
Giết từng thằng, ổ Cộng sẽ tan
[Sát Cộng từng tên một bắt đầu từ...
tên tổ dân phố, thôn trưởng, công an , côn đồ... lên đến chó già Trọng Lú]

14/07/2016 15:38

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang