Hongkong
Hongkong says:
13/01/2021 20:19

Trung quốc với mộng bành trướng và tư tưởng nước lớn phải bá chủ cho bằng được cả thế giới và sắp xếp luật chơi của thế giới theo tư tưởng đại hán của Trung quốc. Toàn thế giới hãy cảnh giác cao độ không để mắc bẩy Trung quốc và coi chừng lâm nợ Trung quốc rồi phải lệ thuộc vào Trung quốc.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang