Chân Lý _-Trung Hoa
Chân Lý _-Trung Hoa says:
28/01/2021 20:40

Phải thành lập liên minh NATO châu Á xoay quanh trục bộ tứ kim cương, để đối phó tình hình nguy cấp hiện nay, với chính sách chiến lang trung cổ, lưỡi bò sẽ liếm bất cứ đâu, nếu Trung Quốc mạnh lên, khi đó dùi cui cắm đinh sẽ bổ lên đầu bất cứ quốc gia nào, nhân loại sẽ bị diệt chủng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang