Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chính sách ngoại giao bá quyền của Trung Quốc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.CS là tai họa cho dân tộc :

Hồi xưa Bắc Việt đi làm lính đánh thuê cho anh Trung Cộng ham bành trướng khối CS, giờ trở thành nạn nhân của anh Trung Cộng bá quyền muốn cướp hết biển Đông.

29/06/2020 04:01

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang