Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
23/07/2021 12:36

" Giấc mộng Trung Hoa " sẽ trở thành " Ác mộng Trung Cộng ".
Biển Đông sẽ trở thành " Bạch Đằng Giang " của quân xâm lăng Tàu Cộng, độc đảng, độc tài, độc quyền, độc địa.
Hải quân Tàu Cộng càng dương oai, càng vẫy vùng ở Biển Đông, càng sa lầy, càng vùng vẫy trên " Bạch Đằng Giang ".

Tất cả các cường quốc kinh tế, quân sự, có thể chế chính trị Tự do, Dân chủ, Đa đảng, như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật, Ấn độ ...
vì an ninh và sự sống còn quốc gia sẽ liên minh, liên kết chọc huyết Con Bò mậu dịch, thương mại, kinh tế Tàu Cộng và cắt cái Lưỡi Bò Tàu Cộng tại Biển Đông.

Gió đã đổi chiều, các nước Tự do đã đổi chiêu...

Bo Bun Nem
Bo Bun Nem says:
23/07/2021 15:53

Truoc dây rât lâu rôi, tui co doc duoc ban tin trên mang toàn câu noi rang, Trung Công da cao sua cac tài liêu su sach xua cu cua Trung Công voi nôi dung co loi cho chu quyên cua Trung Công trên biên dông và làm copy thay cac trang sach xua cu do bang nhung trang sach da chinh sua nôi dung co loi cho vân dê chu quyên cua Trung Công ,
Voi tài chuyên môn làm hàng gia, hàng nhai cua Trung Công, thi viêc thay dôi , sua dôi ....cac trang sach cu voi nôi dung co loi cho Trung Công chi là chuyên nho !!!
Cho nên, tât ca nhung tài lieu mà Trung Công xuât trinh dê chung minh chu quyên cua Trung Công o biên dông, hay chung minh bât cu thu quyên nào do cua Trung công thi phai duoc xét nghiêm lai ky luong coi co phai là tài liêu gia hay không ....

Bo Bun Nem
Bo Bun Nem says:
23/07/2021 15:54

Truoc dây rât lâu rôi, tui co doc duoc ban tin trên mang toàn câu noi rang, Trung Công da cao sua cac tài liêu su sach xua cu cua Trung Công voi nôi dung co loi cho chu quyên cua Trung Công trên biên dông và làm copy thay cac trang sach xua cu do bang nhung trang sach da chinh sua nôi dung co loi cho vân dê chu quyên cua Trung Công ,
Voi tài chuyên môn làm hàng gia, hàng nhai cua Trung Công, thi viêc thay dôi , sua dôi ....cac trang sach cu voi nôi dung co loi cho Trung Công chi là chuyên nho !!!
Cho nên, tât ca nhung tài lieu mà Trung Công xuât trinh dê chung minh chu quyên cua Trung Công o biên dông, hay chung minh bât cu thu quyên nào do cua Trung công thi phai duoc xét nghiêm lai ky luong coi co phai là tài liêu gia hay không ....

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang