Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tàu Trung Quốc đe doạ mỏ Lan Tây và hành động khó hiểu của Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.hv nơi gửi usa :

12-7 kỹ niệm ban giao sẽ nâng cấp đối tác chiến lược

06/07/2020 01:05

    Reply to this comment

nơi gửi Tokyo :

Đây chỉ là mụch đích ăn cáp tiền USD của người dân nghèo VN, qua hành động, đám chóp Bu đảng CS âm thầm thuê mướn gìan khoan, nhưng không hoạt động gì, Bù lại, thì CTy cho mướn dàn khoan sẽ lại qủa một số tiền lên tới vài chục phần trăm, cho các chóp bu đảng CS, đã ký hop5 đồng thuê mướn giàn khoan.! Trò chơi này hai bên hưởng qúa nhiều lợi, mà chẳng mất một đông tiền vốn.

05/07/2020 21:07

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang