Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tư duy thoát Trung và câu chuyện đặc khu

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.TBA :

Nếu cái chính sách còn đảng còn mình vẫn tồn tại thì không thể thoát Trung được bởi vì đảng cộng sản VN được đỡ đầu bởi đảng cs Trung Quốc. Cái đầu không muốn thoát thì cái mình làm sao thoát nổi.

20/05/2020 12:19

    Reply to this comment

Minh Vũ nơi gửi Wiesbaden Đức quốc. :

Dân gian Việt có câu: "Ăn cơm Chúa, múa tối ngày". Đảng CSVN từ khi sơ sinh đã do bà mụ CSTQ đỡ đẻ, nuôi dưỡng, bú mớm đến khi trưởng thành, con người này dù khác giống nòi nhưng đã thấm nhập tư tưởng, lời nói và hành động gần như hoàn toàn là một phiên bản gốc của CSTQ...Trải qua 80 năm CS có mặt trên đất nước này, chúng ta để ý và theo dõi, CSVN có cái gì không do TC hà hơi tiếp sức... Từ nhân sự lãnh đạo, chính sách, huấn luyện, vũ khí, quân dụng, cách đối xử với dân ngoài xã hội, ngoại giao với các nước, ký kết hiệp định này nọ, và đặc biệt sự gian ác và lý luận cùn, nói lấy được của quan chức, nói một đàng, làm một nẻo...lật lỏng, chữ ký trên văn bản luôn dùng mực dễ phai! Những năm gần đây nhiều người kêu gọi "Thoat Trung", nhất là những ông đảng viên lão thành. hiểu đơn giản "Thoát Trung" là thoát lệ thuộc về kinh tế, kỹ thuật..v..v Nhưng nếu con người CS được nuôi dưỡng bởi bà mụ đỡ đẻ CSTQ như đã nói ở trên không muốn thoát như ý kiến(Ô.Trần) khi họ còn cầm quyền sinh tử của hơn 90 triệu dân Việt với cái tư duy:" Ăn cơm Chúa, múa tối ngày" no cái bụng mình trước đã... Sống chết mặc bay thì đừng mơ đến "Thoát Trung", dù Mỹ hay các nước Phương Tây luôn yêu mến con người VN và muốn giúp dân Việt này thực hiện cuộc sống thật sự ấm no, hạnh phúc.

20/05/2020 12:10

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang