Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Phải chăng thất bại của TBT Nguyễn Phú Trọng và sự đổ vỡ đã cận kề?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tiêu Cà Mau nơi gửi Hoa Kỳ :

Đức là một nước tự do dân chủ mà TBT Nguyễn Phú Trọng chơi theo luật giang hồ vô gia cư đường phố nên mới cho người bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo luật rừng U Minh là một việc làm ngu xuẩn hại nước hại dân.

12/08/2017 17:08

    Reply to this comment

Tiêu Cà Mau nơi gửi Hoa Kỳ :


Phải chăng thất bại của TBT Nguyễn Phú Trọng và sự đổ vỡ đã cận kề?

Là do TBT Nguyễn Phú Trọng sai lầm không bắt Ếch ở trong nước mà lại đi bắt Cóc Nhái ở tận bên Đức nếu Nguyễn Phú Trọng không có Dê để tế thần thì sẽ bị trừng phạt rất nặng cho dù báo chí cũng như bà Lê Thị Thu Hằng có làm Lê Lai cứu chúa Trọng cũng vô dụng mà thôi.

11/08/2017 12:44

    Reply to this comment

Dân Việt nơi gửi USA :

Nhắc lại sấm Trạng Trình: NGUYỄN đi rồi NGUYỄN lại về. Giặc tới BỒ ĐỀ (B...Đ...=Berlin? Đưc?) thì giặc phải tan. Phải chăng là ý Trời? Người Dân Thường Việt Nam mong thay.

10/08/2017 11:31

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang