Anonymous says:
25/10/2020 13:36

Với bản tính côn đồ, bất chấp luật pháp, nếu thế giới không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, Trùg Quốc sẽ đơn phương vẽ luật, lưỡi bò sẽ liếm cả thế giới, biến thành trại tập trung khổng lồ, khi đó nhân loại sẽ bị diệt vong.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang