Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đoạn trường… thất thanh, Tô Lâm bán mình chuộc Vũ!

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tahichi nơi gửi Japan :

Đây là một cáo trạng, tuyệt tác..của đầu thế kỷ 21.

07/09/2019 23:47

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang