Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam sẽ lựa chọn “Tứ trụ” tại Đại hội 13 sắp tới như thế nào? (phần 1)

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.pvt :

Quan tâm làm gì

21/05/2020 07:05

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Đại hội 13,Đảng cướp CSVN! 🔨🪓⛏

20/05/2020 17:02

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang