Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ở Việt Nam không có người khuyết tật

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :


" Kinh tế thị trường Tự do định hướng An sinh xã hôi Nhân đạo "

Toàn dân Việt Nam cần 100.000 Facebookers Twitters, YouTubers, trong và ngoài nước, trong và ngoài đảng, tự động, tự nguyện, tư tiên phong, tự liên kết, tự phát 100.000 Livestreeam " du kích ", " hội đồng "...

Cùng " Đứng lên và Lên Tiếng ", " Stand Up and Speak Out " đòi hỏi quyền và quyền lợi chính đáng về dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục nhân đạo cho tất cả các người tàn tật, già cả, trẻ em nghèo Việt Nam.

Đấu tranh cho một Việt Nam " Kinh tế thị trường Tự do định hướng an sinh xã hội Nhân đạo " trong một thể chế chính trị, kinh tế, xã hội tôn trọng Tự do, Dân chủ, Dân quyền và Nhân quyền.

Liên kết là Sức sống.
Đoàn kết là Sức mạnh.

Unity in Diversity, Diversity in Unity!

14/06/2020 11:45

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Cán-bộ,đảng-viên khuyết tật "não-teo chim-to"... cần Đảng lãnh đạo! 🤩

09/06/2020 21:24

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Ở VN thì Khuyết tật thường có nhiều loại nhưng nhiều nhất là có hai loại. Loai thứ nhất là loại khuyết tật hình dạng (Physicals) do bẫm sinh hoặc thương tật và bệnh tật. Loại 2 là khuyết tật tư duy, loại này rất khó nhận diện và hầu hết loại này đều là đảng viên hoặc công chức, chuyên gia phục vụ trong các phần hành do đảng lãnh đạo. Đó là lý do tạo sao có sự khác biệt rất lớn, rất trầm trọng giữa họ và những con người bình thường không có khuyết tật tư duy.

09/06/2020 18:06

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang